Your browser does not support JavaScript!
實習處選單
主要選單
實習處

 

© 新北高工實習處
電話:(02) 22612483#60  
地址:236新北市土城土城區學府路一段241號

實習主任信箱
E-mail:60@ntvs.ntpc.edu.tw 

 

 
 
勞動部技競字1042100633號 獎狀
 
 
 
 
 
 
 
機器人競賽訊息 [ 2015-10-23 ]