Your browser does not support JavaScript!
鑄造科材料實驗室設備

材料實驗室設備一覽表

 

_洛式硬度機

管理老師:章光耀

                      謝承哲

微小維克式硬度機

管理老師:章光耀

                        謝承哲

金相顯微鏡二台

管理老師:章光耀

                   謝承哲 

 

 

 

 

 

_抗拉試驗機

管理老師:章光耀

                      謝承哲

 

勃氏硬度機二台

管理老師:章光耀

                     謝承哲

 

_銑床

管理老師:張俊仁

 

雷射切割機

管理老師:張俊仁

研磨機單盤三台

      雙盤乙台

管理老師:章光耀

                      謝承哲 

 

 

 

瀏覽數