Your browser does not support JavaScript!
主要選單
製圖科特色

       從傳統儀器製圖及基本原理課程著手,奠定學生良好的基礎製圖能力。近年來,更配合電腦輔助繪圖、設計與製造﹝CAD/ CAM﹞課程,同時加強學生在工業及產品設計方面的技能培育,並朝電腦影像多媒體及電腦動畫製作方面發展,增強學生網頁製作能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

瀏覽數