Your browser does not support JavaScript!
主要選單
107學年度第一學期全校特教知能研習活動
老師好

特教組於8/22日下午15:00-17:00辦理全校特教知能研習活動
邀請蔡昭偉先生到校分享
地點:圖書館四樓
請老師踴躍參加!!


蔡先生與孩子的成長影片
https://www.youtube.com/watch?v=QhN_ZRAtzj0
https://www.youtube.com/watch?v=B4o8vew9Fjg
瀏覽數  
excellent